Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-04-19 17:01:00

Här är elhandlarna som Ei fått flest klagomål om

Ett fåtal elhandlare fick merparten av alla klagomål under 2018 och 2019. Allra flest fick Stockholms Elbolag och Göta Energi. Det visar en sammanställning av de klagomål som Energimarknadsinspektionen (Ei) tog emot från konsumenter och småföretagare.

I Ei:s uppdrag ingår att stärka konsumenternas ställning på energimarknaderna. En viktig del i det arbetet är att hantera klagomål och svara på frågor. Ei för statistik över klagomålen och använder den för tillsyn och regelutveckling.

Under 2018 och 2019 tog myndigheten emot sammanlagt 364 klagomål om elhandel. I klagomålen namngavs 31 elhandlare. Eftersom det finns runt 130 olika elhandlare innebär det att de flesta svenska elhandlare inte förekom i Ei:s klagomålsstatistik.

De tre elhandlare som det klagades på flest gånger i e-post, telefonsamtal och inlägg på Ei:s konsumentforum var Stockholms Elbolag, Göta Energi och Finergy.

Stockholms Elbolag fick ett 50-tal klagomål från konsumenter och ytterligare 35 från småföretagare. Företaget stod därmed för en tredjedel av alla klagomål där en elhandlare namngavs. Många av klagomålen handlade om olika typer av oschyssta affärsmetoder som aggressiv telefonförsäljning, negativa säljmetoder och oskäliga avtalsvillkor. Exempel på negativa säljmetoder är bland annat när ett företag skickar en avtalsbekräftelse eller en faktura utan att konsumenten sagt ja till att teckna avtal.

Göta Energi fick ett 30-tal klagomål, varav de allra flesta kom från konsumenter. Även här handlade det främst om oschyssta affärsmetoder. Konsumenter som vände sig till Ei vittnade om negativa säljmetoder och uttryckte sitt missnöje med företagets telefonförsäljare.

Finergy fick 16 klagomål där många handlade om uteblivna eller otydliga fakturor.

Ei samarbetar med Konsumentverket och Konsumenternas Energimarknadsbyrå

Under de senaste två åren har Ei sett en ökning av klagomålen om elhandlare som använder sig av olika oschyssta affärsmetoder, vilket ligger inom Konsumentverkets tillsynsansvar. Ei har främst tillsyn över ellagens bestämmelser som bland annat handlar om den information kunden ska få av elhandlaren innan avtalstecknande och under avtalets gång. Ei och Konsumentverket har en nära dialog och ett samarbete för att fler företag ska följa regelverket.

Ei hänvisar även många konsumenter till Konsumenternas Energimarknadsbyrå. De elhandlare som får flest klagomål hos Ei får även många klagomål hos Konsumenternas Energimarknadsbyrå.

Länkar

Konsument på elmarknaden – klagomålsstatistik 2016-2019 (Ei R2020:04)

Energimarknadsinspektionens konsumentforum Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Konsumenternas Energimarknadsbyrå, klagomålsinformation Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter