Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-24 09:10:29

Konsument på elmarknaden, klagomålsstatistik 2016-2019 - Ei R2020:04

Mellan 1 200 och 1 400 konsumenter vänder sig varje år till Energimarknadsinspektionen (Ei) med frågor och klagomål. De flesta av klagomålen under 2018 och 2019 riktade sig mot elnätsföretag på den reglerade delen av elmarknaden. En tredjedel riktade sig mot elhandelsföretag (elhandlare) på den konkurrens­utsatta delen av elmarknaden. I den här rapporten sammanfattar vi vad konsument­kontakterna om elmarknaden handlat om. Rapporten fokuserar främst på utvecklingen under 2018–2019 och beskriver kortfattat hur Ei arbetat med de problem på elmarknaden som konsumenter hör av sig om.