Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-07-23 19:30:57

Projekt ”Kapacitetsutmaningen i elnätet” – detta planerar Ei under våren

Den 24 oktober 2019 beslutade regeringen att ge Energimarknadsinspektionen (Ei) i uppdrag att analysera kapacitetsbristen i elnätet och komma med förslag till möjliga lösningar. Sedan uppdraget beslutades har Ei bland annat format en projektorganisation och tagit fram en plan för kommunikationsaktiviteter. Denna innehåller seminarier med olika teman, varav ett större i juni om de förslag som Ei planerar att lägga fram.

– Kapacitetsutmaningen är väldigt komplex med många olika perspektiv och ett stort intresse från allmänheten eftersom den berör många aktörer. Vi vill därför givetvis vara så transparenta som möjligt. Vi vill att det ska vara enkelt att föra fram sina synpunkter och få information om vad som händer i projektet. Det är också viktigt att berörda aktörer får en beredskap kring vad förslagen vi lägger fram innebär för dem, berättar projektledare Elon Strömbäck.

Kapacitetsuppdraget ska redovisas i sin helhet till regeringen den 1 oktober 2020. En delredovisning om aktörers roller och ansvar kopplat till problem vid kapacitetsbrist i elnäten ska redovisas till regeringen den 30 april.

Flera aktiviteter under våren

Följande kommunikationsaktiviteter planeras:

  • En minihearing med aktörer för att diskutera roller och ansvar vid kapacitetsbrist samt kapacitetsreserver – mars.
  • Ett seminarium tillsammans med Länsstyrelsen Stockholm om effektsituationen i Sveriges tillväxtregioner i dag och i framtiden – mars.
  • Ett seminarium om effektiv utformning av flexibilitetsmarknader på lokal, regional och nationell nivå – april.
  • Ett större seminarium om de förslag Ei planerar att lägga fram i projektet – början av juni.
  • Ett seminarium i Almedalen med fokus på delleveransen om roller och ansvar vid kapacitetsbrist i elnäten, och möjligheten att kontraktera kapacitet – juli.

Projektet kommer också samarbeta med en rad viktiga aktörer.

– Vi kommer att ha ett nära samarbete med berörda aktörer, exempelvis Länsstyrelsen, regioner, kommuner, Svenska kraftnät, och enskilda möten med kraftvärmeproducenter, elnätsägare och elproducenter. Vi kommer föra flera dialoger löpande utöver de seminarier vi planerar, säger Elon Strömbäck.

Prenumerera på projektsidan – ett enkelt sätt att hålla dig informerad

På projektsidan på ei.se kommer vi lägga ut inbjudningar till seminarierna när datum är fastställda och annan information om vad som händer i projektet. Ett bra sätt att hålla dig informerad är att anmäla dig som prenumerant på projektsidan, då får du mejl varje gång vi publicerar något nytt.

Projektsidan och mer information om regeringsuppdraget Kapacitetsutmaningen i elnätet

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter