Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-06-21 02:13:38

Ei tar fram föreskrifter för elmätares funktionskrav

Nu påbörjar Energimarknadsinspektionen (Ei) arbetet med att ta fram föreskrifter för vissa av de funktionskrav för elmätare som regeringen beslutade om i somras.

I juni beslutade regeringen om nya funktionskrav för elmätare. För några av funktionskraven krävs att nya föreskrifter tas fram och Ei har nu påbörjat det arbetet.

Bland annat har inledande informationsmöten hållits med Energiföretagen Sverige. En referensgrupp med intressenter kommer också att bjudas in i arbetet. Under hösten kommer ett första dokument med frågeställningar och inriktning att publiceras på Ei:s webbplats och det finns då möjlighet för intressenter att lämna synpunkter.

Under vintern tas ett förslag på föreskrifter fram och i början av 2019 skickas de ut på remiss för att Ei ska få in synpunkter. Planen är att föreskrifterna ska vara klara och beslutade innan sommaren 2019.

Se tidigare artikel om regeringens beslut.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter