Vill du lyssna på innehållet på webben? Tryck på knappen ”Lyssna” nedan och använd kontrollen för att pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym eller justera uppläsningshastighet.

Beslut om nya funktionskrav för elmätare

I slutet av juni beslutade regeringen om nya funktionskrav för elmätare.

Mätarna med de nya funktionskraven ska vara på plats senast den 1 januari 2025. Några av de nya kraven innebär att mätarna ska klara av att mäta energi varje kvart och de ska ha ett användargränssnitt som gör det möjligt för kunderna att själva kunna ta del av sina mätuppgifter.

I november 2017 lämnade Energimarknadsinspektionen (Ei) rapporten Funktionskrav på elmätare – Författningsändringar (Ei R2017:08) till regeringen. Regeringen har därefter skickat ut rapporten på remiss och har under våren arbetat vidare med författningsförslagen.

Regeringens pressmeddelande från den 28 juni 2018. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Bestämmelserna finns i förordningen (1999:716) om mätning, beräkning och rapportering av överförd el (SFS 2018:1426) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter