Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-04-20 19:23:53

Ei tycker inte att förslaget att subventionera havsbaserad vindkraft ska genomföras

Energimarknadsinspektionen (Ei) har svarat på regeringens remiss om Energimyndighetens rapport Slopade anslutningskostnader för havsbaserad vindkraft.

I rapporten har Energimyndigheten tittat på två modeller för hur ett avskaffande av anslutningskostnaderna för havsbaserad vindkraft kan göras. Ei ställer sig inte bakom någon av modellerna.

Ei anser att den ökade produktionen av havsbaserad vindkraft som kan förväntas ske om anslutningskostnaderna subventioneras, kommer att få konsekvenser för lönsamheten hos alla elproducenter.

Den föreslagna subvention skulle också innebära en mycket stor fördel för de som vill ansluta havsbaserad vindkraft jämfört med andra förnybara alternativ vilket är ett tydligt avsteg från den teknikneutralitet som har varit den rådande principen inom miljöpolitiken genom elcertifikatsystemet. Det saknas skäl till varför havsbaserad vindkraft ska ges stora konkurrensfördelar gentemot andra förnybara energikällor.

Till Ei:s remissvar.
Till Energimyndighetens utredning. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter