Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-06-24 22:45:26

Yttrande över Energimyndighetens rapport - Slopade anslutningskostnader för havsbaserad vindkraft