Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2023-05-29 05:16:11

Yttrande över Energimyndighetens rapport - Slopade anslutningskostnader för havsbaserad vindkraft