Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-29 20:55:34

Ei arbetar för att stärka fjärrvärmekundernas ställning

Mot bakgrund av de senaste årens prishöjningar på fjärrvärmemarknaden har Energimarknads­inspektionen (Ei) gjort en analys med fokus på kundernas rättigheter och tagit fram en rad åtgärdsförslag.

Analysen visar att fjärrvärmekunderna behöver mer information om sina rättigheter, ökad tydlighet och transparens kring priser och prishöjningar samt ett ökat skydd mot oskäliga prisändringar.

Åtgärdsförslag för ökat kundskydd och transparens

Nu presenterar Ei flera åtgärdsförslag. Vissa handlar om nya eller ändrade regelverk och kräver vidare analys och konsekvens­utredningar. Andra förslag på åtgärder är kunskapshöjande insatser som handlar om förbättrad informationen till kunderna.

Den 5 mars hålls ett seminarium där kundföreträdare, branschföreträdare och myndigheter kan komma med inspel och synpunkter på åtgärds­förslagen. Därefter tar Ei detta vidare. Hur och när de slutliga åtgärderna ska presenterat är ännu inte fastställt.

Här kan du läsa promemorian: Genomlysning av fjärrvärmemarknaden – en analys av kundskyddet

4 fakta om fjärrvärmemarknaden

  1. Fjärrvärme är en viktig uppvärmningsteknik i Sverige och en stor andel av småhus, flerbostadshus och lokaler förlitar sig på fjärrvärme som sin huvudsakliga värmekälla.
  2. I ett fjärrvärmenät finns det bara en säljare av fjärrvärme. Det beror på att fjärrvärme, till skillnad från el och naturgas, inte är uppdelat i nät och handel.
  3. Ei har inte någon tillsyn över priset på fjärrvärme eftersom det inte finns någon reglering av priser för fjärrvärme och fjärrvärmelagen reglerar inte heller anslutningsavgifter.
  4. Fjärrvärmekunder har rätt att förhandla om priset och om förhandlingen inte leder till en överenskommelse kan kunden ansöka om medling hos Fjärrvärmenämnden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter