Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-19 20:08:47

NordREG har sammanfattat den årliga övervakningen av det nordiska regionala samordningscentret (NRCC)

Nu har NordREG, som är en samarbetsorganisation för de nordiska tillsynsmyndigheterna för energi, publicerat en första rapport gällande övervakningen av det nordiska regionala samordningscentret (NRCC).

NRCC, som finns utanför Köpenhamn i Danmark, startade sin verksamhet 1 juli 2022 och ersatte det tidigare regionala säkerhetscentret (RSC).

NRCC, som är ett av fem regionala samordningscenter inom EU, är inrättat genom en bestämmelse i EU:s elmarknadsförordning och samägs av de nordiska systemansvariga för överföringssystem där bland andra Affärsverket svenska kraftnät ingår. NRCC har bland annat till uppgift att genomföra den samordnade kapacitetsberäkningen för el inom kapacitetsberäkningsregion Norden.

Inget att anmärka på

Den arbetsgrupp inom NordREG som ansvarar för tillsynen av NRCC:s verksamhet har granskat NRCC första årsrapport för år 2022. Gruppen har även gjort tillsynsbesök vid NRCC.

NordREG har i sitt arbete med övervakningen av NRCC inte funnit någon anledning att anmärka på den verksamhet som bedrivits vid samordningscentret. Inte heller har NordREG funnit anledning att anmärka på den årliga rapport som NRCC, enligt lag, är skyldiga att lämna in till de nordiska energitillsynsmyndigheterna.

NordREG kommer fortsatt att följa NRCC:s arbete och varje år sammanfatta övervakningen i en rapport.

Mer information

Mer om det nordiska regionala samordningscentret, finns på webbplatsen för Nordic RCC:s webbplats Länk till annan webbplats..

NordREG:s rapport Annual oversight of NRCC 2023 och mer information finns på NordREG:s webbplats Länk till annan webbplats..

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter