Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-04-23 07:16:57

Översyn av förordningen (2008:1330) om vissa avgifter på naturgasområdet - Ei R2014:21 EM Dnr 2014-1978

Statens energimyndighet och Energimarknadsinspektionen (Ei) tar ut avgifter från naturgasföretagen. Avgifterna ska finansiera de delar av myndigheternas verksamhet som avser trygg naturgasförsörjning (så kallad försörjningstrygghetsavgift) respektive tillsyn över naturgasföretagen (så kallad tillsynsavgift). I denna rapport redovisas ett gemensamt förslag för en enklare och över tiden mer stabil finansiering av myndigheternas verksamheter inom naturgasområdet.