Vill du lyssna på innehållet på webben? Tryck på knappen ”Lyssna” nedan och använd kontrollen för att pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym eller justera uppläsningshastighet.

Översyn av förordningen (2008:1330) om vissa avgifter på naturgasområdet - Ei R2014:21 EM Dnr 2014-1978

Statens energimyndighet och Ei tar ut avgifter från naturgasföretagen. Avgifterna ska finansiera de delar av myndigheternas verksamhet som avser trygg naturgasförsörjning (så kallad försörjningstrygghetsavgift) respektive tillsyn över naturgasföretagen (så kallad tillsynsavgift). I denna rapport redovisar myndigheterna ett gemensamt förslag för en enklare och över tiden mer stabil finansiering av myndigheternas verksamheter inom naturgasområdet.