Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2023-05-29 03:10:31

Förändrade regler för redovisning av lagring av gas i rörledning - Ei R2014:07

Från och med 2015 kommer naturgasföretagens intäkter vara reglerade i förhand genom beslut som fattas av Energimarknasinspektionen (Ei). I den här rapporten föreslår vi att lagring i rörledning ska särredovisas från annan lagringsverksamhet.