Vill du lyssna på innehållet på webben? Tryck på knappen ”Lyssna” nedan och använd kontrollen för att pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym eller justera uppläsningshastighet.

Förändrade regler för redovisning av lagring av gas i rörledning - Ei R2014:07

Ei föreslår i denna rapport att lagring i rörledning ska särredovisas från annan lagringsverksamhet. Särredovisning är också nödvändigt för att Ei ska kunna utöva en effektiv tillsyn över de uppgifter som ligger till grund för intäktsramarna i respektive verksamhet.