Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-06-14 00:22:01

Självledarskap och struktur ligger mig varmt om hjärtat

I en intervju med Petra Lindmark, enhetschef på Säkerhetsenheten och säkerhetsskyddschef, blir man påmind om att karriärvägar sällan är raksträckor. I Petras fall är det viljan att ta sig an utmaningar som har lockat till nya roller. I den här artikeln får vi reda på vad hon hunnit med under sina 15 år.

Petra Lindmark

 

Petra Lindmark är inte helt övertygad när vi ses för en intervju. Som person är hon privat och tycker inte att hennes historia är mer märkvärdig än någon annans. Med många år på Ei och ett gäng roller i ryggsäcken undrar vi nyfiket varför hon valt att vara kvar på Ei i 15 år?

− Den främsta anledningen är nya utmanande uppdrag som jag blivit erbjuden med jämna mellanrum. Jag har fått förtroendet att få utvecklas, säger Petra Lindmark.

Det har varit en handfull olika roller och ansvarsområden längs Petras yrkesbana på Ei. Hon började som handläggare och var en av flera medarbetare som arbetade med de cirka 3500 anslutningsärenden. Det handlade om ärenden där elkunder önskade få sin anslutningsavgift prövad av Ei. Själv hann hon med cirka 750 anslutningsärenden under de sju månader hon arbetade som handläggare. När flera kollegor sedan behövdes till den första beslutsomgången av intäktsramar fick Petra möjligheten att testa på något nytt.

Efter ett par år blev hon erbjuden att samordna det internationella arbetet. Uppdraget gick ut på att både arbeta inom gasområdet och vara med och bygga upp ett nytt arbetssätt inom Ei:s internationella avdelning.I rollerna har hon bland annat ansvarat för verksamhetsplanering och årsredovisning.

När Ei blev beredskapsmyndighet oktober 2022 var det dags för den roll hon har idag, chef för Säkerhetsenheten.

Möjligheten att ta nya roller internt viktigast

Det mest minnesvärda uppdraget visar sig vara FAS-projektet, alltså Framtidens arbetssätt. Som projektledare ansvarade hon för att organisera en smidig flytt till sprillans nya lokaler och ett aktivitetsbaserat arbetssätt. Uppdraget var något helt annat som gav helt nya erfarenheter och kunskaper inom ett helt nytt område – från att hitta ny lokal, skriva kontrakt till att inreda de nya lokalerna. Det var det roligaste uppdraget hon gjort.

Den interna rörligheten på Ei har varit avgörande för Petras val att vara kvar. Mest värdefullt av allt har varit självledarskapet – att få driva projekt och processer framåt. Men det har inte alltid varit lätt.

− Uppdraget på internationella avdelningen var svårast eftersom all kommunikation var på engelska. Jag hade aldrig jobbat inom gasområdet förut, men kunde parallellt studera engelska i början av arbetet. Språket som används inom EU är oerhört komplext, men när jag väl kom över tröskeln var det jätteroligt. På den tiden fanns inte snabba översättningsverktyg, man fick ta hjälp av varandra, minns Petra Lindmark.

Så vad är den hittills största och viktigaste lärdomen hon tagit med sig från sina olika roller? Efter en stunds fundering landar det i två svar.

− Våga kasta dig in i nya roller när du får förtroende och våga testa något nytt, säger Petra och fortsätter.

− Och det andra handlar om att möta och samarbeta med människor från alla bakgrunder och personligheter som är olik dig – när man får det samspelet att fungera blir det så mycket bättre resultat, säger Petra Lindmark.

Beredskapsfrågor är i fokus

Sedan 2022 har Ei kommit en bra bit i att uppfylla de krav som ställs på en beredskapsmyndighet, men det återstår mer arbete.

Petra leder idag säkerhetsenheten där fyra av sex medarbetare har till uppgift att öka Ei:s förmåga inom det civila försvaret och myndighetens säkerhetsskydd. Uppgiften är inte helt enkel att genomföra som relativt ny beredskapsmyndighet.

− En av de stora utmaningarna om vi tittar på civil beredskap är att många aktörer är inblandade. Alla ska samspela och vi kan inte kopiera den tidigare uppbyggda beredskapen som fanns i Sverige, som avvecklades under slutet av 90-talet. Vi behöver takta i varandra även om vi ligger på olika nivåer - både nya och gamla beredskapsmyndigheter. Det handlar om en resursfråga, kompetensnivå, förståelse för systemet och vad Ei:s roll är i detta, berättar Petra Lindmark.

När Petra blickar inåt på myndigheten ser hon att säkerhetsfrågorna utvecklats och fått ta en allt större plats. Mycket beror på det ostabila säkerhetsläget och att företag och myndigheter drabbas av olika sorters cyberattacker. Hon menar att det bidragit till ett större säkerhetstänk hos medarbetarna.

− Tillsammans hjälps vi åt att öka vår medvetenhet, avslutar Petra Lindmark.

Fem snabba om Petra

Utbildning: Jurist
Min roll på Ei: Enhetschef för Säkerhetsenheten och säkerhetsskyddschef
Bäst med jobbet: Frihet under ansvar och flexibiliteten
Bor: Örebro
Vad innebär intern rörlighet för dig: Att få förtroendet att utvecklas inom helt nya områden som utmanar en.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL