Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-29 17:45:43

Uppföljning av timmätningsreformen slutrapport - Ei R2014:05

Syftet med timmätningsreformen är att ge elanvändare incitament att ändra sitt förbrukningsmönster och därmed flytta en del av sin elförbrukning från tider på dygnet när elpriset är högre till tider när priset är lägre. Energimarknadsinspektionen (Ei) har i uppdrag att följa upp hur olika aktörer på elmarknaden har reagerat på reformen. I uppdraget ingår att bland annat kartlägga vilka avtal som erbjuds på marknaden som förutsätter timmätning, hur lång tid elnätsföretagen behöver för att genomföra ett byte och hur många elanvändare som övergått till timmätning. Det finns också en delrapport Ei R2013:05.