Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

Tröskeleffekter och förnybar energi - förslag till permanent lösning - Ei R2015:08

Regeringen har uppdragit åt Energimarknadsinspektionen att ta fram förslag på hur tröskeleffekter vid anslutning av storskalig förnybar elproduktion kan hanteras.