Vill du lyssna på innehållet på webben? Tryck på knappen ”Lyssna” nedan och använd kontrollen för att pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym eller justera uppläsningshastighet.

Tröskeleffekter och förnybar energi - förslag till permanent lösning - Ei R2015:08

Regeringen har uppdragit åt Energimarknadsinspektionen att ta fram förslag på hur tröskeleffekter vid anslutning av storskalig förnybar elproduktion kan hanteras.