Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-04-20 19:25:22

Tröskeleffekter och förnybar energi - förslag till permanent lösning - Ei R2015:08

Elproducenten, som betalar anslutningsavgifter för att få tillträde till nätet, har svårt att ta hela kostnaden för den mest rationella nätförstärkningen och en situation kan uppstå där ingen enskild aktör har råd att betala nätförstärkningen utan är beroende av att flera tillkommande producenter ansluter sig till nätet. Tröskel­effekter uppstår därmed då det finns en fördel i att inte vara den första producenten som ansluter sig till elnätet i ett område. Risken för icke-rationell utbyggnad av nätet ökar.
Energimarknadsinspektionen (Ei) lämnar i denna rapport två förslag som kan minska tröskeleffekterna.