Vill du lyssna på innehållet på webben? Tryck på knappen ”Lyssna” nedan och använd kontrollen för att pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym eller justera uppläsningshastighet.

Bättre och tydligare regleringar av elnätsföretagens intäktsramar - Ei R2014:09

År 2012 infördes förhandsreglering av elnätsavgifterna. Det innebär att Ei har beslutat en ram för varje elnätsföretag som reglerar hur stora elnätsavgifter de totalt får ta ut av sina kunder. I april 2013 lämnade Ei ett antal författningsförslag till regeringen om hur elnätsregleringen skulle kunna utvecklas och förtydligas inför den andra tillsynsperioden som innefattar åren 2016-2019. Ei har därefter fått i uppdrag från regeringen om att lämna förslag på de närmare bestämmelser som ska styra hur intäktsramar ska bestämmas. Dessa förslag inklusive konsekvensbeskrivningar redovisas i denna rapport. Rapporten finns också översatt på engelska. Du finner engelsk översättning rapportnummer Ei R2016:01.