Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-22 06:11:48

Bättre och tydligare regleringar av elnätsföretagens intäktsramar - Ei R2014:09

2013 lämnade Ei ett antal författningsförslag till regeringen om hur elnätsregleringen skulle kunna utvecklas och förtydligas inför den andra tillsynsperioden som innefattar åren 2016-2019. Ei har därefter fått i uppdrag om att lämna förslag på de bestämmelser som ska styra hur intäktsramar ska bestämmas. Dessa förslag inklusive konsekvens­beskrivningar redovisas i denna rapport. Rapporten finns även på engelska.