Vill du lyssna på innehållet på webben? Tryck på knappen ”Lyssna” nedan och använd kontrollen för att pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym eller justera uppläsningshastighet.

Funktionskrav på framtidens elmätare - Ei R2015:09

Regeringen har gett Energimarknadsinspektionen (Ei) i uppdrag att utreda och föreslå vilka funktionskrav som bör ställas på elmätare i framtiden.