Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-07-23 10:29:26

Funktionskrav på framtidens elmätare - Ei R2015:09

Energimarknadsinspektion (Ei) lämnar i den här rapporten förslag som innebär att funktionskrav i elmätare och mätsystem regleras på ett övergripande plan via två tillägg i ellagen. Vi föreslår också ett antal konkreta funktionskrav som bör regleras i förordning och föreskrift. Sammantaget ser vi en betydande marknadspotential inom energitjänster. Det finns goda möjligheter att effektivisera driften av elnäten och främjandet av lokal elproduktion, samtidigt som elkundernas medvetenhet om sin elanvändning kan höjas om funktionskrav införs.