Vill du lyssna på innehållet på webben? Tryck på knappen ”Lyssna” nedan och använd kontrollen för att pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym eller justera uppläsningshastighet.

Utvärdering av effekterna av elområdesindelningen - Ei R2014:08

Målet med rapporten är att skapa en helhetsbild av utvecklingen av elmarknaden sedan elområdesreformen hösten 2011 och belysa konsekvenserna av denna för olika aktörer på marknaden. Detta är slutrapporten avseende det uppföljningsuppdrag som Ei fått av regeringen genom regleringsbrevet för 2013.