Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-07-19 17:45:34

Utvärdering av effekterna av elområdesindelningen - Ei R2014:08

Sedan 2011 är Sverige indelat i fyra elområden. Elområdesreformen genomfördes med flera syften. Ett av dessa var att uppfylla gällande EU-lagstiftning och därmed underlätta integrationen av de europeiska elmarknaderna. Samt att genom de prisbildningar som uppstår signalera om var nyetablering av elproduktion och lokalisering av konsumtion är bäst lämpad att ske. Områdesindelningen bidrar också till att visa var förstärkningar i stamnätet bör prioriteras. I den här rapporten beskrivs konsekvenserna av elområdesreformen för olika aktörer på marknaden.