Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2023-06-07 05:10:57

Avtal och information till anvisade kunder - en uppföljning - Ei R2014:19

Energimarknadsinspektionen (Ei) har fått i uppdrag att göra en uppföljning av elhandlarnas anvisningsavtal på elmarknaden. Vi har också undersökt om svenska elhandlare efterlever rekommendationen om information och enhetlig terminologi gällande anvisningsavtal. I den här rapporten redovisar vi en övergripande bild av anvisningsavtalens utveckling.