Vill du lyssna på innehållet på webben? Tryck på knappen ”Lyssna” nedan och använd kontrollen för att pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym eller justera uppläsningshastighet.

Avtal och information till anvisade kunder - en uppföljning - Ei R2014:19

I rapporten redovisar Ei en övergripande bild av anvisningsavtalens utveckling. Dessutom redogörs för vilka åtgärder som branschen genomfört för att förbättra terminologin och informationen till anvisade kunder.