Vill du lyssna på innehållet på webben? Tryck på knappen ”Lyssna” nedan och använd kontrollen för att pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym eller justera uppläsningshastighet.

Informationshanteringsmodell på den framtida svenska elmarknaden - Ei R2014:16

I rapporten föreslår Ei att utbyte av data på elmarknaden ska hanteras av en tjänstehubb. Tjänstehubben kommer att göra mätvärden och annan information tillgänglig för aktörer på elmarknaden och skicka rätt uppgifter till berörda företag när en kund väljer att flytta eller byta elhandlare. Rapporten och tillhörande bilaga finns även på engelska.