Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-06-24 22:35:24

Informationshanteringsmodell på den framtida svenska elmarknaden - Ei R2014:16

Elmarknadens funktion är beroende av väl fungerande informationshantering och informationsutbyte mellan elmarknadens aktörer. I den här rapporten föreslår Energimarknadsinspektionen (Ei) att utbyte av data på elmarknaden ska hanteras av en tjänstehubb. Tjänstehubben kommer att göra mätvärden och annan information tillgänglig för aktörer på elmarknaden och skicka rätt uppgifter till berörda företag när en kund väljer att flytta eller byta elhandlare. Rapporten och tillhörande bilaga finns även på engelska.