Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-24 09:52:25

Elhandlarcentrisk flyttprocess – en kostnadsnyttoanalys - Ei R2015:05

Regeringen har gett Energimarknadsinspektionen (Ei) i uppdrag att genomföra en kostnadsnyttoanalys av att införa en elhandlarcentrisk flyttprocess inom ramen för dagens informationshanteringssystem, med beaktande av ett möjligt idrifttagande av en central tjänstehubb inom 3-4 år. Syftet med uppdraget är att utreda ifall det är samhällsekonomiskt lönsamt att tidigarelägga införandet av en elhandlarcentrisk flyttprocess där elhandlaren blir elkundens huvudsakliga kontaktpunkt vid flytt.