Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-07-20 09:14:50

Vem ska ansluta naturgaskunder? - Ei R2014:20

Naturgaskunder kan i vissa fall ansluta sig direkt till transmissionsnätet i stället för till distributionsnätet. Detta förhållande har kommit att ifrågasättas och det har framförts farhågor om att det kan leda till att kunder till distributionsföretagen kan tvingas bära en för hög kostnad i förhållande till de kunder som kan ansluta sig till transmissions­nätet. I den här rapporten har Energimarknadsinspektionen (Ei) utrett om det behövs nya regler kring anslutning av kunder till naturgasnätet.