Vill du lyssna på innehållet på webben? Tryck på knappen ”Lyssna” nedan och använd kontrollen för att pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym eller justera uppläsningshastighet.

Vem ska ansluta naturgaskunder? - Ei R2014:20

Ei har utrett om det behövs nya regler kring anslutning av kunder till naturgasnätet.