Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2022-01-27 19:03:00

Vem ska ansluta naturgaskunder? - Ei R2014:20

Ei har utrett om det behövs nya regler kring anslutning av kunder till naturgasnätet.