Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-28 13:31:50

Enklare faktura - Ei R2014:13

I rapporten finns förslag som innebär att alla kunder kommer att få grundläggande information om sitt elavtal på sin elfaktura. Vissa elhandlare lämnar redan idag sådan information, men det
saknas regler som säkerställer att samtliga kunder får informationen. Energimarknadsinspektionens (Ei) förslag innebär att avtalets namn ska framgå av fakturan. Avtalets namn är väsentlig för att kunden ska kunna ta reda på mer information om avtalet och jämföra med andra avtal. Det ska särskilt framgå om kunden har ett anvisat avtal. Avtalets villkor bör också finnas på kundens faktura.