Vill du lyssna på innehållet på webben? Tryck på knappen ”Lyssna” nedan och använd kontrollen för att pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym eller justera uppläsningshastighet.

Fortfarande platser kvar på höstens dialogmöten om nättariffer

Det finns fortfarande platser kvar på Energimarknadsinspektionens (Ei:s) dialogmöten i oktober.

Sista dag att boka plats på de dialogmöten som vänder sig till elnätsföretag är 30 september och sista dag att boka plats på dialogmötet för kundföreträdare är den 6 oktober 2019.

Till dialogmöten för elnätsföretag.
Till dialogmöte för kundföreträdare.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL