Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-29 19:26:36

Fortfarande platser kvar på höstens dialogmöten om nättariffer

Det finns fortfarande platser kvar på Energimarknadsinspektionens (Ei:s) dialogmöten i oktober.

Sista dag att boka plats på de dialogmöten som vänder sig till elnätsföretag är 30 september och sista dag att boka plats på dialogmötet för kundföreträdare är den 6 oktober 2019.

Till dialogmöten för elnätsföretag.
Till dialogmöte för kundföreträdare.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL