Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-02-28 23:50:06

Här finns presentationsmaterial från seminariet den 23 november

Cirka 110 personer deltog på EFFEKT-dialogens digitala seminarium och workshop den 23 november 2022. Missade du seminariet kan du nu ta del av det presentationsmaterial som visades.

Denna gång arrangerades EFFEKT-dialogen i form av ett seminarium med tillhörande workshop. På programmet stod bland annat flexibilitetstjänster, nätutvecklingsplaner och hushållens förutsättningar att bidra med efterfrågeflexibilitet.

– Det är roligt att så många deltog och bidrog till bra inspel och diskussioner. Tack också till våra talare och speciellt till våra externa talare från IVL Svenska Miljöinstitutet, säger Anna Carlén, projektledare för EFFEKT-dialogen.

Presentationsmaterial

Nu kan du ta del av presentationsmaterialet från den 23 november 2022. (Det är tillgängligt på ei.se under cirka två veckor, vill du ta del av det efter det får du gärna kontakta EFFEKT-dialogen.)

Kontakt
Frågor - EFFEKT-dialogen

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL