Vill du lyssna på innehållet på webben? Tryck på knappen ”Lyssna” nedan och använd kontrollen för att pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym eller justera uppläsningshastighet.

Läget på elmarknaden - vecka 27 2021

Högre EPADs priser i elområde SE3 och låg nederbörd.

Systempriset ökade med 9 procent i jämförelse med föregående vecka. I elområde SE1, SE2 och SE3 ökade spotpriserna med 34, 43 respektive 40 procent medan det minskade med 16 procent i elområde SE4.

Medeltemperaturen var högre än det normala medan nederbörden har varit mycket låg i veckan. Priset på EPADs ökade kraftigt med 191,7 procent i SE3 medan det sjönk med 13,6 procent i SE1 och SE2 och förblev oförändrat i SE4.

Terminspriserna för augusti, kvartal 4 och år 2022 ökade med 12,9, 10,6 respektive 3,8 procent. Revisionsarbetet på Forsmark 1 har påbörjats och beräknas pågå till den 24 juli.

Tillgängligheten i kärnkraften i Sverige minskade med 12,7 procent.

Kontaktuppgifter
Läget på elmarknaden

016-16 27 00

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter