Vill du lyssna på innehållet på webben? Tryck på knappen ”Lyssna” nedan och använd kontrollen för att pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym eller justera uppläsningshastighet.

Läget på elmarknaden - vecka 20 2021

Stor spridning mellan högsta och lägsta pris i alla svenska elområden.

Systempriset minskade med 10 procent i jämförelse med föregående vecka.

I elområde SE1 och SE2 var spotpriserna oförändrade från föregående vecka. I SE3 och SE4 ökade spotpriserna med 7 respektive 6 procent.

Det var under veckan stor spridning mellan det högsta och lägsta spotpriset i alla svenska elområden. Under veckan som gick låg temperaturen strax under det normala för veckan och nederbörden låg en bra bit över det normala för veckan.

Den ingående magasinfyllnadsgraden ökade i både Sverige och Norden med 4,6 respektive 3,3 procentenheter.

Tillgängligheten i kärnkraft minskade i både Sverige och Norden med 6 respektive 12,5 procent. Tillgängligheten i svensk kärnkraft låg under veckan på 79 procent.

Kontaktuppgifter
Läget på elmarknaden

016-16 27 00

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter