Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-06-21 20:47:37

Internationellt samarbete firar 20 år

I år är det 20 år sedan organisationen CEER såg dagens ljus. Det startade som ett samarbete mellan tio europeiska tillsynsmyndigheter inom energisektorn vid millenniumskiftet. Idag har organisationen vuxit till det tredubbla och är en viktig part i utformningen av de europeiska energimarknaderna.

Bild på Anne Vadasz Nilsson

För 20 år sedan var Energimarknadsinspektionen (Ei) en avdelning inom Energimyndigheten, men uppdraget då var, liksom idag, tillsyn och utveckling av regelverken på energimarknaderna.

Att det finns många EU-regler som rör energimarknaderna har varit en sanning sedan länge och för att lära av varandra och öka samarbetet var Energimyndigheten en av tio myndigheter som var med och startade organisationen CEER.

Tanken med CEER var redan då att det skulle vara en frivillig samarbetsorganisation för Europas tillsynsmyndigheter för energi.

När organisationen var i sin linda stod frågor som rörde hela energimarknaden på agendan men när den europeisk tillsynsmyndigheten ACER bildades 2011 (i samband med EU-lagstiftningen som har kallats tredje paketet) togs många av CEER:s frågor om hand där. CEER la istället fokus på slutkundsmarknaderna, särskilt konsumenternas villkor och villkoren för lokala elnät.

Under de 20 år som gått har CEER vuxit sig stark och blivit alltmer professionell. De rapporter och rekommendationer som organisationen tar fram tas ofta emot med intresse.

– Vi samarbetar en hel del med ACER och har även en dialog med EU-kommissionen. Mycket av det som vi har jobbat med under åren har senare blivit EU-lagstiftning. På det viset har samarbetet varit framgångsrikt, säger Ei:s generaldirektör Anne Vadasz Nilsson. Tillsammans har länderna kunnat bidra med sina erfarenheter för att få energimarknaderna att fungera bättre.

Ei aktiv i samarbetet

Numera består CEER av tillsynsmyndigheter från 30 länder och Ei är en av de myndigheter som tagit en ledande roll. Flera medarbetare på Ei har ordförandeposter eller är aktiva i CEER:s arbetsgrupper och Ei:s generaldirektör Anne Vadasz Nilsson har de senaste 2,5 åren varit vice president i CEER och ordförande i den arbetsgrupp som arbetar med konsumentfrågor och slutkundsmarknader.

– För Ei har det varit viktigt att ta en aktiv roll i det internationella arbetet. Det är då vi har som störst möjlighet att påverka framtida EU-lagstiftning. Vi ser att EU-kommissionen visar ett stort intresse för de förslag som framförs av CEER och ACER. En annan viktig del inom CEER är att dela erfarenheter och att lära och inspireras av varandra.

Inte bara EU-länder

För medlemskap i CEER krävs att landet är med i EU eller är ett EES-land med EU-lagstiftning. Det sistnämnda gör att exempelvis även Norge och Schweiz är medlemmar. Även Storbritannien är medlem eftersom de även fortsättningsvis kommer att tillämpa liknande regler som EU-länderna. Andra länder kan vara med som observatörer utan rösträtt. Just nu är nio länder från östra Europa observatörer.

Strategi för de kommande åren

Varje år publicerar CEER ett flertal rapporter, ofta med rekommendationer i syfte att förbättra slutkundsmarknaden eller med koppling till hur de nya EU-reglerna i Ren energipaketet bör införas.

Alla rapporter som tas fram utgår från den övergripande strategin, CEER 3D-strategy 2019–2021, som beslutades 2019. Strategin utgår från de tre områdena digitalisering (digitalisation), utfasning av fossila bränslen till lägsta kostnad (decarbonisation at least cost) och dynamisk reglering (dynamic regulation).

– I strategin lyfter vi fram de tre områden som vi tycker är extra viktiga att fokusera på de närmaste åren. Vi har till exempel tagit fram en större rapport om digitalisering och flera fördjupade rapporter och rekommendationer som handlar om kundernas villkor i energiomställningen, säger Anne Vadasz Nilsson.

Erbjuder utbildning

CEER har även en utbildningsverksamhet som framförallt riktar sig till alla dem som arbetar på energitillsynsmyndigheter. I det arbetet samarbetar CEER även med tillsynsmyndigheter och reglermyndigheten utanför Europa, bland annat ett antal afrikanska länder runt Medelhavet, USA och tillsynsmyndigheterna i Latinamerika.

– Att dela erfarenheter och lyfta fram goda exempel har varit framgångsrikt för att klara utmaningarna i att ställa om energisystemet. Ingen har hela receptet, men tillsammans kommer vi långt, säger Anne Vadasz Nilsson.

Firandet av 20-åringen skulle ha skett under våren med föreläsningar och en summering av de år som gått. Evenemanget har dock skjutits upp på grund av pandemin.

Fakta om CEER

CEER (Council of European Energy Regulators) är en frivillig organisation som består av tillsynsmyndigheter från 30 länder. För att vara medlem krävs att landet är medlem i EU eller i EEA (European Economic Area). Om så inte är fallet kan ett land vara med som observatör utan rösträtt och just nu är nio länder observatörer.

Kansliet, som har ett tiotal anställda, finns i Bryssel och CEER är registrerad som en icke-vinstdrivande organisation enligt belgisk lag.

Styrelsen består av en president och fem vicepresidenter som väljs på 2,5 år. I maj valdes en ny styrelse som finns presenterad på CEER:s webbplats.

Läs mer

CEER:s webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
CEER:s 3D Strategi (2019-2021) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter