Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-24 08:57:01

Ny rapport från CEER om elnätstariffer

Nyligen publicerade CEER* rapporten Paper on Electricity Distribution Tariffs Supporting the Energy Transition. I dokumentet finns ett antal slutsatser gällande utformning av elnätstariffer.

Rapporten bygger vidare på CEER:s tidigare arbete om tariffer för distributionsnät och lägger till nya insikter samt ger en översikt över de viktigaste principerna som är relevanta för att fastställa tariffer och tariffstrukturer. Olika tarifftyper, inklusive statiska och dynamiska nättariffer och interaktion vid upphandling av flexibilitet behandlas.

I rapporten skriver CEER att energiomställningen, en ökad digitalisering och de nya kraven i EU-lagstiftningen om Ren energi gör att det kan finnas ett behov av att se över utformningen av elnätstariffer. Tarifferna bör vara utformade på ett sätt så att de främjar energiomställningen och utvecklingen av en mer flexibel nätandvändning, olika typer av energilager och en ökning av antalet elfordon.

Slutsatser och råd

CEER:s syfte med dokumentet är att hjälpa nationella reglermyndigheter, ansvariga för distributionsnät (DSO:er) och andra intressenter i arbetet med tariffdesign. Tonvikt läggs vid nuvarande tariffstrukturer för att identifiera hur de kan förbättras, till exempel för att skapa starkare incitament för effektiv användning av elnäten.

I rapporten listar CEER ett antal slutsatser och råd vad gäller utformning av elnätstariffer, men konstaterar samtidigt att tariffdesignen måsta anpassas till tekniska och nationella förutsättningar. Det finns inte någon universallösning som passar alla medlemsländer.

På Energimarknadsinspektionen (Ei) pågår för närvarande ett arbete om nättariffers utformning för att främja ett effektivt utnyttjande av elnätet.

Rapporten finns på CEER:s webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Fotnot: *CEER – Council of European Energy Regulators är en organisation för självständiga nationella tillsynsmyndigheter inom Europeiska unionen och EEA (European Economic Area). Energimarknadsinspektionen (Ei) är en av medlemmarna.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter