Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-06-21 03:45:39

Ei är kritisk till lagförslag om särskilt investeringsutrymme för elnätsverksamhet

I en promemoria från Infrastrukturdepartementet föreslås att elnätsföretag ska få använda tidigare outnyttjat intäktsutrymme från tillsynsperioden 2012–2015 för kommande investeringar. Förslaget har skickats ut på remiss. Energimarknadsinspektionen (Ei) är kritisk till förslaget och tycker inte att det ska genomföras.

Ei anser inte att förslaget kommer att uppnå det uttalade syftet att öka kapaciteten i elnäten. Det beror på att de föreslagna kriterierna för att kunna få ta del av investeringsbeloppet är så låga att den absoluta merparten av elnätsföretagen som vill ta del av investeringsbeloppet kan göra det redan på basis av nuvarande investeringsnivå.

Förslaget bedöms inte heller leda till förbättrade incitament för elnätsföretagen att genomföra väl avvägda elnätsinvesteringar utan förefaller endast vara en konstruktion för att ge elnätsföretagen möjlighet att ta ut de intäkter som de inte hunnit ta ut under tidigare tillsynsperioder.

Förslaget innebär dessutom att den nya övergångsbestämmelsen i ellagen som infördes den 1 april 2020 genom SFS 2020:73 helt förlorar sin betydelse.

– Eftersom elnätsföretagen redan får täckning för sina kostnader i den nuvarande regleringen, så kommer det föreslagna regelverket endast att leda till utökade vinster i elnätsverksamheterna under en period av minst åtta år, säger Tony Rosten, chef för Ei:s avdelning för nätreglering.

Läs remissvaret i sin helhet. Pdf, 256.2 kB.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter