Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-04-22 08:30:31

Ei:s redovisningsföreskrifter ska uppdateras och skickas nu på remiss – välkommen att lämna synpunkter

Energimarknadsinspektionen (Ei) har nu påbörjat arbetet med att uppdatera föreskrifterna Allmänna råd om redovisning av nätverksamhet EIFS 2012:4. Uppdateringen innebär att Ei från 2021 även samlar in indikatorn utnyttjningsgrad från alla elnätsföretag. Vill du lämna synpunkter på de föreslagna ändringarna kan du göra det till och med den 8 maj.

Varje år redovisar elnätsföretagen en stor mängd ekonomiska och tekniska data om sin nätverksamhet till Ei. Redovisningen sker med stöd av Ei:s föreskrifter och allmänna råd EIFS 2012:4. Nu bedömer Ei att föreskrifterna behöver uppdateras så att elnätsföretagen, inklusive Affärsverken svenska kraftnät, årligen rapporterar in indikatorn utnyttjandegrad till Ei. Ändringen innebär endast marginellt merarbete för nätföretagen eftersom beräkningen av utnyttjningsgrad baseras på samma data som indikatorn medellastfaktor som rapporteras in redan idag.

I konsekvensutredningen finns mer information om den nya indikatorn, syftet med inrapporteringen och vilka konsekvenser det medför.

Synpunkter senast den 8 maj

Ändringen i föreskrifterna gäller indikatorn utnyttjandegrad och vissa förtydliganden av definitioner. I övrigt är föreskrifterna oförändrade. För att intressenter ska ha möjlighet att tycka till om ändringarna skickas föreskrifterna nu ut på remiss. Vill du lämna synpunkter gör du det senast den 8 maj 2020. Synpunkter skickas till Ei:s registrator och märks med diarienummer 2020–101896.

Det går inte längre att svara på denna remiss. Kontakta Ei om du vill ta del av de dokument som varit ute på remiss.

Kontaktuppgifter
Registratur
Helgfria vardagar 08.00-17.00

016-16 27 07

Carl Johan Wallnerström
Biträdande avdelningschef

016-16 25 62

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter