Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-20 17:06:38

Nu bygger Ei en e-tjänst för koncessionsansökningar

Energimarknadsinspektionen (Ei) har påbörjat arbetet med att ta fram en e-tjänst för nätkoncessionshantering. Syftet är att förenkla för elnätsföretag när de söker tillstånd hos Ei.

– Vi vill förenkla administrationen kring ansökningsförandet och skapa förutsättningar för att ansökan ska vara så komplett som möjligt när den kommer in till oss. Bland annat ska det vara tydligt vilka uppgifter och vilka dokument som behöver vara med, säger Eva Nordlander som är jurist på Ei och leder projektet.

Via e-tjänsten kommer företagen kunna ansökan om att bygga en ny ledning, förlänga ett tillstånd som håller på att gå ut samt tillstånd för en befintlig ledning. I tjänsten finns också möjlighet för företagen att ansöka om återkallelse samt fastställelse av återställningsåtgärder.

Enkätundersökning

För att e-tjänsten ska bli så bra som möjligt har Ei tagit hjälp av ett antal mindre och större elnätsföretag vid utformningen. Under mars fick cirka 30 företag svara på en enkät om vilka funktioner de önskade.

– Vi vill att tjänsten ska vara lätt att använda och innehålla rätt saker och de svar vi fått in från företagen visar att vi har samma syn på hur tjänsten ska fungera, även om inte alla saker på önskelistan kan uppfyllas i nuläget, säger Eva Nordlander.

Två funktioner

Planen är att e-tjänsten ska kunna lanseras runt årsskiftet 2020/2021 och den kommer då att innehålla två funktioner. Den första funktionen innebär att man kan skicka in själva ansökan om nätkoncession och i samband med det ta del av information om vad en ansökan ska innehålla. Den andra funktionen ska vara utformad enligt principen "Mina sidor" där elnätsföretaget kan logga in och följa sina ärenden, ta del av yttranden och liknande.

Som ett första steg kommer man att kunna ansöka om fyra olika sorters tillstånd via e-tjänsten. Ansökan om:

  • Ny nätkoncession för linje
  • Förlängning av nätkoncession för linje
  • Nätkoncession för linje för befintlig ledning
  • Återkallelse av nätkoncession för linje och/ eller fastställelse av återställningsåtgärder

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter