Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-07-19 17:52:26

ACER anordnar samråd om två metoder som följer av Balansförordningen – svar senast 10 mars

ACER* bjuder in till två skriftliga samråd i enlighet med Balansförordningen (Kommissionens förordning (EU) 2017/2195 av den 23 november 2017 om fastställande av riktlinjer för balanshållning avseende el). Samråden omfattar metoden om samoptimerad tilldelningsprocess och metoden för standardprodukter för balanskapacitet.

Intressenter har möjlighet att lämna skriftliga synpunkter till ACER senast den 10 mars 2020.

ACER anordnar även en workshop om de båda förslagen i Ljubljana den 26 februari.

Information om samrådet och anmälan till workshopen finns på ACER:s webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

De metoder som samrådet handlar om kan komma att ha påverkan på de villkor som gäller för aktörer i Sverige. Det är därför viktigt att också svenska marknadsaktörer följer ACER:s arbete och lämnar sina eventuella synpunkter så att de kan beaktas.

Fotnot: *ACER (The European Agency for the Cooperation of Energy Regulators) är en byrå för samarbete mellan EU:s tillsynsmyndigheter inom energiområdet.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter