Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-29 20:08:16

Dags för elnätsföretagen att rapportera in avbrottsdata för 2019

Nu är det dags för elnätsföretagen att rapportera in avbrottsdata för 2019 till Energimarknadsinspektionen (Ei). Sista dag för inrapportering är den 31 mars 2020.

Varje år är elnätsföretagen skyldiga att rapportera in uppgifter om avbrott som inträffat under föregående kalenderår.

Nu är Ei:s system KENT Avbrottsrapportering öppet så att elnätsföretagen kan rapportera in uppgifter för perioden 1 januari 2019 till 31 december 2019.

Enligt Ei:s inrapporteringsföreskrift för bedömning av leveranskvaliteten i elnäten (EIFS 2015:4 inklusive ändringsföreskriften EIFS 2015:9) ska uppgifterna för 2019 rapporteras senast den 31 mars 2020.

Så här används uppgifterna

Uppgifterna används vid tillsyn av leveranskvalitet, kvalitetsjustering av intäktsramar samt som underlag för statistik som Ei publicerar. Dessutom rapporterar Ei antal anläggningspunkter för låg- och högspänning till Elsäkerhetsverket som underlag för fakturering av elberedskapsavgift, nätövervakningsavgift och elsäkerhetsavgift.

Uppdaterad information om rapporteringen finns tillgänglig på Ei:s webbplats.

Kontaktuppgifter
Elavbrott

016-16 27 00

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter