Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-07-20 09:33:05

Förändrade inrapporteringskrav för elhandlare

Den 4 maj 2020 lanserar Energimarknadsinspektionen (Ei) timavtal på Elpriskollen och i samband med det uppdateras föreskriften som styr inrapporteringsskyldigheten (EIFS 2013:7)

För att ge samtliga elhandlare möjlighet att förbereda sig inför det nya inrapporteringskravet kommer vi under februari att visa skisser från e-tjänsten ELIN* samt erbjuda elhandlarna i referensgruppen (som tagits fram av Energiföretagen Sverige) möjligheten att testa hur inrapporteringen av timavtal** fungerar.

Föreskriften uppdateras

Den uppdaterade versionen av föreskriften som styr inrapporteringen till Elpriskollen kommer att träda i kraft den 4 maj 2020.

Den ändrade inrapporteringsskyldigheten innebär att elhandlare som erbjuder timavtal till konsumenter måste rapportera in även denna avtalstyp till Elpriskollen. Ei planerar att kunna fatta beslut om föreskriften under januari månad.

Hur timavtalen rapporteras och visas

För att förenkla inrapporteringen kommer Ei att hämta timpriser direkt från Nord Pool.

Elhandlaren ska därför endast rapportera fasta påslag samt övriga rörliga kostnader som ingår i det sammanlagda pris som kunden betalar för sin förbrukning.

I fasta påslag eller rörliga kostnader kan till exempel elcertifikat, ursprungsgarantier, balanskostnad och avgifter till Nord Pool, Svenska kraftnät eller eSett ingå. Det hämtade timpriset kommer inte att kunna ändras vid inrapporteringen.

Timavtalen kommer att visas på ett annat sätt än andra avtal på Elpriskollen. I stället för ett jämförpris kommer vi att visa ett spann bestående av två jämförpriser: ett för den billigaste timmen under föregående månad och ett för den dyraste timmen under förgående månad.

Precis som för övriga avtal på Elpriskollen anges detta i öre/kWh för den förbrukning som kunden angett i sin sökning.

Även inrapporteringen för rörligt elpris påverkas

Lanseringen av timavtal på Elpriskollen påverkar även inrapporteringen av befintliga rörliga avtal och mix-avtal.

Även för dessa avtalstyper kommer Ei att hämta spotpriser från Nord Pool, i detta fall det genomsnittliga spotpriset under förgående månad.

Elhandlaren ska därför endast rapportera fasta påslag samt övriga rörliga kostnader som ingår i det sammanlagda pris kunden betalar för sin förbrukning.

I fasta påslag eller rörliga kostnader kan till exempel volymvägning, elcertifikat, ursprungsgarantier, balanskostnad och avgifter till Nord Pool, Svenska kraftnät eller eSett ingå.

Det hämtade spotpriset kommer inte att kunna ändras vid inrapporteringen.

Stöd inför inrapporteringen

  • Under februari kommer alla elhandlare att få tillgång till skisser som visar hur inrapporteringen i e-tjänsten ELIN kommer att se ut.
  • Referensgruppen kommer få möjlighet att testa hur inrapporteringen kommer att gå till, med XML-filer, Excelfiler och direkt i e-tjänsten ELIN, samt få se skisser som visar hur Elpriskollen kommer att se ut.
  • Handbok för e-tjänsten ELIN uppdateras i april.

Vid frågor

Mejla till elpriskollen@ei.se

Fotnot: *E-tjänsten ELIN är Ei:s inrapporteringssystem där elhandlarna rapporterar uppgifter till Elpriskollen
**Timavtal är enligt föreskriften ett löpande avtal som baseras på de timvisa spotpriserna på dagen-före marknaden.

Kontaktuppgifter
Madeleine Hermansson
Samordnare

016-16 27 48

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter