Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-06-21 04:10:50

Beslut om gasnätsföretagens slutliga intäktsramar 2015–2018

Nu är avstämningen av gasnätsföretagens intäktsramar för perioden 2015–2018 klar. Avstämningen innebär att Energimarknadsinspektionen (Ei) har granskat det verkliga utfallet för perioden och därefter fattat beslut om slutliga intäktsramar för de sju gasnätsföretag som omfattas av regleringen.

Eftersom Ei fattar beslut om gasnätsföretagens intäktsramar i förväg bygger besluten om hur hög avgift företagen totalt får ta ut av sina kunder på prognoser.

Efter periodens slut stämmer Ei därför av utfallet och tar beslut om de slutliga intäktsramarna. Nu är alla avstämningsbeslut för perioden 2015–2018 klara.

Avstämningsbesluten visar att ramen höjs för ett företag, att tidigare beslut fastställs för ett företag och att resterande företag får sänkt ram. Ei:s beslut om slutliga intäktsramar för gasnätsföretagen uppgår till totalt drygt 6 miljarder kronor. Det innebär en liten minskning i förhållande till de beslut som tidigare fastställts för tillsynsperioden.

Samtliga avstämningsbeslut för gasnätsförtagens intäktsramar 2015–2018

Fakta – reglering av naturgasföretag

Eftersom det varken är ekonomiskt eller miljömässigt försvarbart att driva parallella gasnät är distributionen av gas naturliga monopol. I brist på konkurrens regleras naturgasföretagen som bedriver verksamhet med överföring, förgasning och lagring av naturgas av Ei.

Regleringen innebär att Ei i förväg och för fyra år i taget sätter en ram för hur höga avgifter naturgasföretagen får ta ut av sina kunder. Syftet med regleringen är bland annat att säkerställa att kunderna får skäliga avgifter samtidigt som företagen ska få täckning för sina kostnader och en rimlig avkastning. Regleringen ska även bidra till att ge kunderna en långsiktig leveranskvalitet och trygga den svenska naturgasförsörjningen.

Idag är det sju företag som berörs av regleringen, men Ei fattar nio beslut eftersom två av företagen är uppdelade i två olika redovisningsenheter.

Kontaktuppgifter
Rebecka Thuresson
Enhetschef

016-16 27 52

Johan Carlsson
Jurist

016-16 27 65

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter