Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-06-21 04:33:17

Välkommen till ett seminarium om nättariffer

Energimarknadsinspektionen (Ei) arbetar just nu med att ta fram föreskrifter för hur nättariffer ska utformas för att främja ett effektivt utnyttjande av elnätet. Den 10 september bjuder vi in till ett seminarium för att informera om projektet, och få din hjälp och dina synpunkter!

På seminariet presenterar vi projektets utgångspunkter, målbild och informerar om arbetet hittills. Fokus för seminariet är att dels informera om projektet och dels att få input från dig som deltagare med utgångspunkt i ett antal viktiga frågor, frågor som vi utreder på vägen mot föreskrifterna. Det handlar exempelvis om hur vi definierar innebörden av ett effektivt utnyttjande av elnätet, hur vi skapar förutsättningar för framtidssäkra tariffer, hur vi ger incitament för en samhällsekonomiskt effektiv utbyggnad av elnäten och den viktiga frågan, hur vi får kunderna med på tåget.

Under seminariet kommer vi även att berätta om projektets tidsplan och om den dialog som vi planerar senare i höst innan föreskrifterna skickas ut på remiss.

Som underlag till Ei:s arbete med föreskrifterna har Thema consulting group i juni 2019 tagit fram en rapport. Pdf, 2 MB, öppnas i nytt fönster. Ta gärna del av den innan seminariet.

Datum: 10 september 2019.
Tid: klockan 13.00–16.00, registrering från klockan 12.30.
Plats: Scandic Klara, Slöjdgatan 7, Stockholm.

Välkommen med din intresseanmälan

Seminariet är kostnadsfritt men har ett begränsat antal platser och vi kommer därför, om intresset är stort, behöva begränsa antalet personer per organisation. På så sätt hoppas vi kunna ge så många organisationer som möjligt chans att delta.

Senast den 19 augusti vill vi ha din intresseanmälan och den 22 augusti återkommer vi till dig med besked om du fått en plats på seminariet.

Det går inte längre att anmäla sig till seminariet.

 

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter