Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-29 20:34:42

Domstolsprocesserna för gasnätsföretagen har avslutats

Avskrivningstiden för en naturgasledning har fastställts till 90 år och avskrivningstiden för mät- och reglerstationer till 40 år.

Frågan om hur lång avskrivningstiden ska vara för en naturgasledning har nu prövats i förvaltningsrätten och fastställts till 90 år. Vid samma tillfälle prövade också domstolen avskrivningstiden för mät- och reglerstationer som fastställdes till 40 år.

Inför tillsynsperioden av gasnätsföretagens intäktsramar 2019–2022 beslutade Energimarknadsinspektionen (Ei) att avskrivningstiden för distributionsledningar skulle vara 50 år och avskrivningstiden för mät- och reglerstationer 20 år.

Beslutet överklagades av ett antal gasnätsföretag. Flera utredningar visar nu att livslängden för en gasdistributionsledning är längre än vad som antagits och Ei medger därför en avskrivningstid på 90 år för distributionsledningar. Även avskrivningstiden för mät- och reglerstationer bör vara längre än den av Ei tidigare fastställda tiden, varför Ei även där medger en förlängd avskrivningstid till 40 år.

Förvaltningsrätten anser inte att det finns skäl att göra någon annan bedömning än den som parterna är överens om och fastställer därför avskrivningstiden för distributionsledningar till 90 år. Avskrivningstiden för mät- och reglerstationer fastställs till 40 år.

I och med detta har domstolsprocesserna för gasnätsföretagen avslutats och Ei kommer nu att justera gasnätsföretagens intäktsramar för åren 2019–2022 utifrån förvaltningsrättens beslut.

Information om gasnätsföretagens intäktsramar 2019–2022

Kontaktuppgifter
Rebecka Thuresson
Enhetschef

016-16 27 52

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter