Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-28 20:06:23

Ei lanserar portal om leveranssäkerhet i elnätet

Nu lanserar Energimarknadsinspektionen (Ei) en webbsida som samlar Ei:s information och årliga statistik om leveranssäkerheten i det svenska elnätet. På sidan finns också en kartfunktion som geografiskt sammanställer statistiken över leveranssäkerheten för åren 2016-2017.

En av Ei:s uppgifter är att granska att elnätsföretagens överföring av el håller god kvalitet, det vill säga utan för många elavbrott och störningar. Därför måste alla elnätsföretag varje år rapportera in avbrottsdata till Ei. Ei använder uppgifterna vid kvalitetsjusteringen av elnätsföretagens intäktsramar, för tillsynen av leveranssäkerheten och för att säkra att lagar och förordningar efterlevs.

Webbportal

Ei lanserar nu en webbportal på ei.se med temat leveranssäkerheten i det svenska elnätet. Här kan konsumenter och elnätsföretag läsa mer om Ei:s tillsyn inom området och ta del av Ei:s statistik och rapporter på ett och samma ställe.

På webbportalen finns också en kartfunktion som är tänkt att vara ett komplement till rapporter och statistik. Med kartfunktionen går det att grafiskt navigera sig till statistik över leveranssäkerheten för valda delar av de svenska elnäten. Man kan välja att se statistik per kommun, per nätkoncession för område eller per redovisningsenhet.

Ei:s portal med samlad information och statistik om utveckling och förändring över tid kring leveranssäkerheten i de svenska elnäten

Lämna dina synpunkter

Webbportalen om leveranssäkehet är ännu i utvecklingsstadiet och Ei vill gärna att användare lämnar synpunkter och förbättringsförslag den.

Information om hur du kan lämna synpunkter hittar du på sidan som är länkad ovan.

Kontaktuppgifter
Carl Johan Wallnerström
Biträdande avdelningschef

016-16 25 62

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter