Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-07-19 17:57:47

Ei sammanfattar nya och ändrade bestämmelser i elmarknadsförordningen och elmarknadsdirektivet

I november 2016 presenterade EU-kommissionen lagförslaget Ren energi för alla i Europa. Det så kallade Ren energipaketet består av åtta rättsakter, och i slutet av mars i år fattade Europaparlamentet beslut om nya lagar inom elmarknadsområdet.

Vi har i ett dokument sammanfattat några av de nya och ändrade bestämmelserna i elmarknadsförordningen och elmarknadsdirektivet, de som vi på Energimarknadsinspektionen (Ei) får mest frågor om, och som vi tror är viktiga för elmarknadens intressenter att känna till.

I dokumentet beskriver vi översiktligt följande:

  • Nya regler för lokalnätsföretag.
  • Nya regler för slutkundsmarknaden.
  • Nya aktörer – aggregatorer och medborgarenergigemenskaper.
  • Nya regler för grossistmarknaden.

Här hittar du dokumentet Pdf, 178.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter