Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-04-21 03:46:09

Ei nominerad till utmärkelsen Sveriges modernaste myndighet

Energimarknadsinspektionen (Ei) har valts ut som en av sex myndigheter som går vidare för ytterligare bedömning när Sveriges modernaste myndighet ska koras.

De sex myndigheter som har nominerats är förutom Energimarknadsinspektionen även CSN (Centrala studiestödsnämnden), Ekonomistyrningsverket, Kemikalieinspektionen, Länsstyrelsen Värmland och Upphandlingsmyndigheten.

Sveriges modernaste myndighet arrangeras som ett samarbete mellan SACO- S, PWC, ST och Statskontoret. Utmärkelsen Sveriges modernaste myndighet instiftades 2009 och delas ut vartannat år på Kvalitetsmässan.

Myndigheten bedöms utifrån fyra olika huvudkriterier:

  • Kvalitet, rättssäkerhet och effektivitet.
  • Engagerade och kompetenta chefer och medarbetare.
  • Förnyelse och innovation.
  • Hållbar miljö- och klimatmedveten utveckling.

Utmärkelsen kommer att delas ut av civilminister Ardalan Shekarabi i november.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter