Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-20 17:01:01

Artikel om smarta elmätare presenterades på internationell energikonferens

I december förra året presenterade Energimarknadsinspektionen (Ei) en artikel om smarta elmätare på en energikonferens i Milano. Nu finns artikeln publicerad i sin helhet tillsammans med ett antal andra vetenskapliga artiklar.

I mitten av december 2018 arrangerades den internationella konferensen 3rd AIEE Energy Symposium, Current and Future Challenges to Energy Security i Italien. Syftet med konferensen är att föra samman energiexperter från såväl den akademiska som den privata och statliga sfären, för att utbyta idéer och erfarenheter.

Ei var en av de organisationer som bjöds in som talare och som fick möjlighet att presentera en vetenskaplig artikel inom ämnet energisäkerhet och framtida utmaningar. Yalin Huang presenterade artikeln Smart meters in Sweden – Lesson learned and new regulations.

Författare till Ei:s artikel är Yalin Huang, Elin Grahn, Carl Johan Wallnerström, Lena Jaakonantti och Tommy Johansson.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter