Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-29 17:12:59

Ellagens kundbestämmelser – här hittar du en sammanfattning

Det ska vara lätt för både företag och konsumenter att hitta information om elmarknaden och de regler som gäller. Därför har Ei nu publicerat en sammanfattning av ellagens kundbestämmelser på sin webbplats.

Sammanfattningen är uppdelad i bestämmelser för elhandel och elnät samt bestämmelser som gäller båda kategorierna. Ett av Ei:s uppdrag är att säkerställa att marknadsaktörerna följer lagar och regler inom energimarknadsområdet. Ytterligare ett uppdrag som Ei har är att sprida kunskap till kunderna hur energimarknaderna fungerar, vilket regelverk som gäller samt vilka möjligheter och rättigheter man har som kund.

— Med denna sida hoppas vi att det ska bli lättare för företagen att göra rätt, att enklare hitta information om våra tolkningar och att vi på så vis får en högre regelefterlevnad, säger Marie Larsson, jurist på Ei.

Som stöd till texten finns det också länkar till exempelbeslut för ytterligare förståelse hur Ei tolkar ellagens bestämmelser. Sidan kommer att utvecklas och uppdateras med mer information allteftersom Ei fattar nya beslut.

Ellagens kundbestämmelser

Kontaktuppgifter
Marie Larsson
Jurist

016-16 27 21

Jonas Grape
Jurist

016-16 25 33

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter