Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-30 20:33:59

Föreskrifter om reglering av intäktsramar publicerade

Nu finns två nya föreskrifter publicerade. Båda föreskrifterna riktar sig till elnätsföretag och handlar om reglering av företagens intäktsramar.

De två föreskrifterna är:

  • Energimarknadsinspektionens föreskrifter EIFS 2019:1 om insamling av uppgifter för att bestämma intäktsramens storlek för elnätsföretag.
  • Energimarknadsinspektionens föreskrifter EIFS 2019:2 om beräkning av intäktsram för elnätsföretag.

Föreskrifterna har anpassats till de ändringar som har skett i regleringen av intäktsramarna och ersätter tidigare föreskrifter för beräkning och rapportering. Den första föreskriften EIFS 2019:1 ersätter EIFS 2015:1 och den andra föreskriften EIFS 2019:2 ersätter EIFS 2015:2.

Föreskrifterna träder i kraft 1 februari 2019 och kommer tillämpas när elnätsföretagen rapporterar in uppgifter till Ei inför tillsynsperioden 2020–2023.

Ei:s föreskrifter

Kontaktuppgifter
Johan Carlsson
Jurist

016-16 27 65

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter