Vill du lyssna på innehållet på webben? Tryck på knappen ”Lyssna” nedan och använd kontrollen för att pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym eller justera uppläsningshastighet.

  • Start
  • Om oss
  • ...
  • Föreskrifter om reglering av intäktsramar publicerade

Föreskrifter om reglering av intäktsramar publicerade

Nu finns två nya föreskrifter publicerade. Båda föreskrifterna riktar sig till elnätsföretag och handlar om reglering av företagens intäktsramar.

De två föreskrifterna är:

  • Energimarknadsinspektionens föreskrifter EIFS 2019:1 om insamling av uppgifter för att bestämma intäktsramens storlek för elnätsföretag.
  • Energimarknadsinspektionens föreskrifter EIFS 2019:2 om beräkning av intäktsram för elnätsföretag.

Föreskrifterna har anpassats till de ändringar som har skett i regleringen av intäktsramarna och ersätter tidigare föreskrifter för beräkning och rapportering. Den första föreskriften EIFS 2019:1 ersätter EIFS 2015:1 och den andra föreskriften EIFS 2019:2 ersätter EIFS 2015:2.

Föreskrifterna träder i kraft 1 februari 2019 och kommer tillämpas när elnätsföretagen rapporterar in uppgifter till Ei inför tillsynsperioden 2020–2023.

Ei:s föreskrifter

Kontaktuppgifter
Johan Carlsson
Jurist

016-16 27 65

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter