Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-28 12:26:33

Många konsumenter inaktiva på elmarknaden

De flesta konsumenter vet att de kan byta elhandlare, men många väljer att vara inaktiva. En orsak till inaktivitet är att man inte anser att man kan spara tillräckligt mycket pengar. Det visar en ny undersökning som de nordiska tillsynsmyndigheterna för el genomfört.

Undersökningen genomfördes av NordREG (de nordiska tillsynsmyndigheternas samarbetsorganisation) i september 2018. Ett representativt urval av 6 000 nordiska elkunder i Danmark, Finland, Norge och Sverige deltog i undersökningen. Samtliga deltagare uppgav att de är med och fattar beslut om sitt hushålls elavtal.

Pengar viktigaste orsaken både för aktiva och inaktiva

Undersökningen visar att 26 procent av elkunderna i Norden varit aktiva och tecknat ett elavtal under det gångna året. Denna siffra gäller även för svensk del. Utöver detta har 16 procent i Norden, 14 procent i Sverige, jämfört avtal under det gångna året utan att byta leverantör och räknas till så kallade medvetna kunder. Resterande del har inte bytt eller jämfört avtal under det senaste året eller mer, och anses därför vara inaktiva kunder.

– Vi ser att många konsumenter endast deltar sporadiskt på elmarknaden, säger Mattias Johansson, expert på Energimarknadsinspektionen. Man går in och väljer ett elavtal vid ett tillfälle, men låter det sedan vara under ett antal år innan man gör en ny jämförelse.

Många av de inaktiva kunderna svarar att orsaken till att man inte varit mer aktiv är att man ser besparingen som för liten. Bland dem som varit aktiva har dock just möjligheten att spara pengar varit den främsta anledningen till att teckna nytt avtal. Pengar är således orsaken till både aktivitet och inaktivitet.

– Tillhör man den grupp av konsumenter som sällan eller aldrig valt elavtal bedömer vi att man har goda möjligheter att spara pengar på att se över sitt avtal, säger Mattias Johansson.

Undersökningen visar även att runt hälften av alla som valde ett nytt elavtal använde sig av en prisjämförelsesajt, till exempel Elpriskollen.

– Det skulle vi önska att betydligt fler gjorde, säger Mattias Johansson. Det finns över 100 olika elhandlare att välja mellan. Här är en pålitlig jämförelsesajt en bra hjälp för att se hur mycket man kan spara och hitta det elavtal man vill ha.

Grönt incitament saknas

Endast 7 procent i Sverige, 9 procent i Norden, uppger att de tecknat ett nytt avtal på grund av att de velat använda mer el från förnybara energikällor.

– Samtidigt uppger en majoritet av kunderna i undersökningen att det är viktigt att ha ett elavtal med el från förnybara produktionskällor, säger Mattias Johansson. Det är dock inte den främsta orsaken till att ta steget och teckna ett nytt elavtal.

Kundernas kunskaper om elmarknaden

Vad gäller kundernas kunskaper finns det flera intressanta resultat.

  • 30 procent av såväl nordiska som svenska kunder vet inte hur mycket el de konsumerar och var tionde svensk vet inte hur mycket hushållet betalar för sin el. I Danmark är denna siffra var femte.
  • Runt 90 procent vet att man kan byta elhandlare, dock tror fler än var tionde kund felaktigt att ett byte av elhandlare kan påverka antalet elavbrott.
  • Majoriteten tycker att det varit enkelt att byta elavtal och hitta tillräckligt med information. Merparten uppger också att de har kunskap om sådant som bindningstid, om priset kan förändras under avtalets bindningstid, uppsägningstid och om den el man köper kommer från förnybara energikällor. Vad gäller kunskaper om enskilda avtalsvillkor har svenska elkonsumenter generellt högre kunskaper än konsumenter i övriga Norden.
  • Män är något mer aktiva elkunder än kvinnor. Yngre elkunder har den lägsta kunskapen om elmarknaden och de egna avtalsvillkoren, och är de som läser minst av informationen på elräkningen.
  • Finland har högst andel aktiva konsumenter (34 procent). Norge och Finland har högst andel medvetna kunder, det vill säga kunder som jämfört avtal det senaste året men avstått från att byta. Danmark har både lägst andel aktiva kunder (16 procent) och högst andel inaktiva (71 procent).

Hur används undersökningen

De nordiska tillsynsmyndigheterna ska analysera resultaten och använda undersökningen som ett av många underlag i processen med att ytterligare utveckla de nordiska konsumentmarknaderna för el.

Rapporten för hela Norden (på engelska) Pdf, 5.7 MB, öppnas i nytt fönster.

Rapporten för Sverige (på engelska) Pdf, 13.1 MB, öppnas i nytt fönster.

Kontaktuppgifter
Mattias Johansson
Expert slutkundsmarknad

016-16 27 42

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter