Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-07-20 08:22:00

Tillsyn gynnar både konsumenter och branschen

I år fyller Energimarknadsinspektionen (Ei) 10 år. Under 2018 publicerar vi ett antal artiklar där medarbetare reflekterar över händelser under Ei:s tioåriga historia. Här berättar Thomas Björkström, samordnare på Ei:s avdelning för Konsumenträtt om tillsyn och Ei:s kontakt med elhandelsföretag och konsumenter.

Ellagens konsumentbestämmelser kan han på sina fem fingrar. I tio år har han granskat och förelagt både små och stora energiföretag när de inte följt reglerna, men tror ändå att de flesta företag uppskattar hans arbete.

– Jag uppfattar att branschen i stort tycker att vår tillsyn är viktig. Att marknaden fungerar och att alla följer de regler som finns gynnar alla seriösa företag, säger Thomas Björkström, samordnare på Ei:s avdelning för Konsumenträtt.

År 2011 trädde flera konsumentnära bestämmelser i kraft i ellagen och 2014 infördes flera bestämmelser från energieffektiviseringsdirektivet. Tillsammans bidrog de till att elhandelsföretagen i många fall behövde förbättra sin information till konsumenterna. Kraven på tydlig avtals- och prisinformation synliggjordes.

– Idag har konsumenterna på den konkurrensutsatta elhandelsmarknaden ett bra skydd, men det går inte att komma ifrån att konsumenten ibland hamnar i ett informationsunderläge, särskilt vid avtalstecknandet. Det är viktigt att den information som företagen lämnar till konsumenten alltid är korrekt och tydlig.

Ökat fokus på konsumentfrågor

När Ei bildades för 10 år sedan såg myndighetens arbete med konsumentfrågorna annorlunda ut än idag. Elpriskollen, som är Sveriges enda oberoende webbplats för prisjämförelser av elavtal, sjösattes visserligen i samma veva som Ei blev en egen myndighet, men konsumentfrågorna var fortfarande en ganska liten del av Ei:s verksamhet. Men i takt med ny lagstiftning och mer information om valmöjligheter ökade medvetenheten bland konsumenter liksom behovet av tillsyn.

– Vi såg då ett behov av att samla hanteringen av konsumentfrågorna på ett ställe. Fördelen med det är att vi kan ge bra service och få en bättre koll på vilka problem som konsumenterna upplever på marknaden. Därför bildades funktionen Konsumentkontakt 2012. Utifrån den bild som konsumenterna ger kan vi sedan styra tillsynen.

Ei tar varje år emot cirka 1500–2000 frågor och klagomål från konsumenter via telefon, mail och via webbverktyget Kundo. Vilka frågor som konsumenterna hör av sig till Ei om varierar lite över tid, men på elnätssidan ligger just nu höga avgifter i topp. Vad gäller elhandel får Thomas och han kollegor på Konsumentkontakt många frågor och klagomål om oschyssta affärsmetoder och bristande information om priset och villkoren i avtalet.

– Tyvärr tar vi fortfarande emot klagomål från konsumenter som känner sig lurade in i ett avtal eller som inte fått all väsentlig information innan avtalet skrevs under. Jag tycker det är myndigheternas uppgift att rikta tillsynen mot de företag som drar på sig många sådana klagomål. Konsumenter som känner sig lurade gynnar ju varken den enskilda konsumenten eller förtroendet för marknaden i stort. Eftersom Ei:s tillsynsansvar ibland är begränsat samarbetar vi kring dessa frågor med Konsumentverket.

Mer dialog

Under åren som gått har Ei bedrivit tillsyn över de flesta konsumentnära bestämmelserna i ellagen. Det har resulterat i att de tillsynade företagen i de allra flesta fall har förbättrat sin information till kunderna.

– Vi fortsätter med tillsynen, men vi kommer även att satsa mer på dialog och information till elhandlarna, säger Thomas Björkström. Det vi sett under åren är att de allra flesta företag vi bedrivit tillsyn mot rättar sig efter våra beslut, men vi skulle också önska att de företag som inte valts ut för tillsyn förbättrar sin information i takt med att det kommer ny praxis. För att göra det enklare för elhandlarna att ta del av våra beslut kommer vi, tillsammans med Konsumentverket, bjuda in till seminarium om regelverket. Samtidigt ska vi publicera mer information på vår webbplats om hur vi tolkat ellagen i enskilda fall.

Komplicerat att vara kund

Samtidigt som konsumenter idag har en stor möjlighet att själva välja vilken elhandlare de vill köpa sin el av och vilken avtalstyp som passar bäst för hushållet, så uppfattar många att det är komplicerat att vara kund.

– Vardagslivet och övriga val i livet konkurrerar ju såklart med intresset att vara aktiv på elmarknaden. Men många tycker också att elhandelsmarknaden är krånglig och det kanske till viss del har att göra med att informationen som når konsumenterna inte alltid är enkel, inte ens för oss som är insatta, säger Thomas Björkström.

Efter att ha jobbat med tillsyn och konsumentfrågor i tio år känner Thomas Björkström sig bekväm med att vara den som är lite obekväm – den som påpekar brister och skickar förelägganden och krav om viten. På frågan vad den personliga drivkraften kommit ifrån funderar han en stund innan han svarar.

– Jag har tyckt att det varit roligt att jobba med tillsyn och sedan är det väl helt enkelt så att jag inte tycker om när konsumenter hamnar i underläge på grund av felaktig eller bristfällig information. Både konkurrerande företag och konsumenter har rätt till en schysst marknad.

Prisjämförelse på nätet fyller tio år

Och Elpriskollen då. Jämförelsesajten som föddes samtidigt som Ei och därmed också firar tio år i år. Jo, den lever och frodas även om Thomas anser att dess födelse var lite mer dramatisk än nödvändigt.

– Jag hade precis börjat på Ei när elpriskollen lanserades via en pressträff i Stockholm. Min uppgift under dagen var att sitta på kontoret i Eskilstuna och hålla koll på att sajten fungerade och det första som hände vid lanseringen var att den kraschade, skrattar han.

Men nu, tio år senare, är den stabil och har ett jämnt flöde av besökare. Den har utvecklats i omgångar, bland annat med information på flera språk och tydligare märkning av energislag. Och snart ska arbetet med att förbättra den ytterligare påbörjas.

– Den fyller ett lika stort syfte idag som för tio år sedan. En oberoende prisjämförelsesajt gör det lättare för konsumenten att jämföra avtal och vara aktiv på marknaden.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter