Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-06-21 03:55:03

Nya regler för vilken information kunden ska få när ett elavtal löper ut

Från och med den 1 januari 2019 gäller nya regler för vilken information en elhandlare måste lämna till kunden när ett tidsbestämt elavtal löper ut.

I ellagen står det att en kund ska få information från sin elhandlare 90–60 dagar innan ett tidsbestämt elavtal löper ut. Den information som lämnas idag ser dock väldigt olika ut.

Energimarknadsinspektionen (Ei) har därför sett ett behov av att tydliggöra vilken information en kund har rätt att få. Tydlig information i god tid gör att kunden har möjlighet att undersöka marknaden och eventuellt teckna ett nytt avtal med en annan elhandlare.

De nya reglerna gäller från den 1 januari 2019 och finns beskrivna i Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd om information innan ett tidsbestämt avtal om leverans av el löper ut (EIFS 2018:1).

I föreskrifterna framgår det bland annat att informationen ska vara skriftlig och lämnas i ett särskilt meddelande. Den får därmed inte blandas ihop med annan information eller marknadsföring. Dessutom måste elhandlaren informera kunden om att denne kommer att vara kund hos elhandlaren även efter att det nuvarande avtalet har löpt ut, om inte kunden väljer en annan elhandlare.

Elhandlaren måste även informera om det nya avtalet som börjar gälla efter att det tidsbestämda avtalet löpt ut. Den informationen ska innehålla avtalstyp, bindningstid, uppsägningstid och pris.

Här hittar du Ei:s föreskrifter

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter