Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-06-21 03:19:24

Ei har granskat nya bestämmelser om anvisat avtal

I april och juli 2017 började nya bestämmelser gälla om elhandlares informationsskyldigheter till kunder med anvisat elavtal. Energimarknadsinspektionen (Ei) har nu granskat sex elhandlare för att se hur bestämmelserna efterlevs.

De företag som ingick i granskningen var Vattenfall, Fortum, Kraftringen, Bixia, Göteborg Energi Din El och Skellefteå Kraft. Tillsynen visade att Vattenfall följde bestämmelserna, medan övriga företag behöver justera delar av sin information till kunder med anvisat avtal (det vill säga till kunder som inte själva aktivt valt elhandlare eller elavtal).

Bestämmelsernas syfte

Eftersom lagstiftningen är ny är det första gången som Ei gör en tillsyn över just dessa bestämmelser.

– Syftet med bestämmelserna är bland annat att öka medvetenheten hos de inaktiva kunderna och underlätta prisjämförelser för att fler kunder ska välja bort det ofta dyra anvisningsavtalet, säger Thomas Björkström, samordnare på Ei:s avdelning för konsumenträtt.

Enligt bestämmelserna ska kunder med anvisat avtal få information från den anvisade elhandlaren vid tidpunkten för anvisningen och information ska även skickas ut kvartalsvis. Dessutom ska information finnas på fakturan.

Tillsynen visar att:

  • Fyra av företagen, vid tidpunkten för anvisningen, inte har informerat kunderna om samtliga villkor för det anvisade avtalet.
  • I den kvartalsvisa informationen har tre elhandlare missat att i hänvisningen till den oberoende webbplatsen elpriskollen.se också lämna information om att det där finns priser och villkor från andra elhandlare.
  • På fakturan från fem av elhandlarna har det saknats fullständig information om vad det innebär för kunderna att avtalet är ett anvisat avtal.

– Det är inga stora justeringar som företagen behöver göra för att leva upp till bestämmelserna, men de är viktiga. Det handlar om att lämna tydlig information till kunderna så att de förstår att de har ett anvisat avtal och att de som en följd av det jämför elpriser och aktivt väljer det mest gynnsamma avtalet, säger Thomas Björkström.

Om du är intresserad av besluten, är du välkommen att kontakta oss på registrator@ei.se.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter