Vill du lyssna på innehållet på webben? Tryck på knappen ”Lyssna” nedan och använd kontrollen för att pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym eller justera uppläsningshastighet.

  • Start
  • Om oss
  • ...
  • Ei har lämnat yttrande till regeringen om LNG-terminal i Göteborgs hamn

Ei har lämnat yttrande till regeringen om LNG-terminal i Göteborgs hamn

I sitt yttrande föreslår Energimarknadsinspektionen (Ei) att regeringen beslutar att meddela Swedegas AB koncession för en LNG-terminal med tillhörande ledningar i Göteborgs hamn.

Swedegas AB har ansökt om koncession för en förgasningsanläggning (LNG-terminal) i Göteborgs hamn, koncession för en naturgasledning mellan LNG-terminalen och stamledningen för naturgas vid Ytterhamnsmotet samt koncession för en rörledning från LNG-terminalen till kajplatserna 516–521, i Göteborgs hamn.

Flytande (kondenserad) naturgas, benämns vanligen med den engelska förkortningen LNG (liquefied natural gas). En anläggning för förgasning av LNG benämns vanligen LNG-terminal.

Syftet med den aktuella LNG-terminalen med tillhörande naturgasledningar är att säkerställa att Sverige får en andra inmatning av naturgas utöver den som redan finns i Dragör (Danmark). En ytterligare inmatning ger Sverige en ökad försörjningstrygghet av naturgas. Syftet med LNG-terminalen är också att förse sjöfarten med LNG som bränsle.
Ei har berett Swedegas AB:s ansökan och överlämnar nu ärendet med ett eget yttrande till regeringen för prövning.

Ei bedömer att samtliga förutsättningar för att godkänna Swedegas ansökan om koncession är uppfyllda. Ei föreslår därför att regeringen ska besluta att meddela Swedegas koncession för LNG-terminalen med tillhörande naturgasledningar.

Kontaktuppgifter
Göran Morén
Chefsjurist/avdelningschef

016-16 27 11

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter