Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-07-20 09:37:56

Tyck till om förslag på nya incitament i elnätsregleringen

Energimarknadsinspektionen (Ei) kommer i höst att uppdatera och ta fram nya föreskrifter inom området elnätsreglering. Som ett led i detta har Ei tagit fram ett förslag på uppdaterade incitament i elnätsregleringen. Fram till den 1 september finns möjlighet för intressenter att lämna synpunkter på förslaget.

Arbetet med att ta fram nya föreskrifter är en del av Ei:s pågående översyn av elnätsregleringen för perioden 2020–2023.

Inför arbetet med nya föreskrifter har Ei tagit fram ett förslag på uppdaterade incitament för kvalitet och effektivt nätutnyttjande. Förslagen bygger på båda nya och tidigare analyser samt studier gjorda av Ei och andra aktörer. Ei har även haft möten med Energiföretagens Sveriges incitamentsgrupp.

Nya föreskrifter 2019

Förslaget på uppdaterade incitament är första steget inför att nya föreskrifter ska tas fram inom detta område. Planen är att föreskrifterna ska beslutas i början av 2019.

Nu vill Ei ge intressenter möjlighet att komma med synpunkter på förslagen till uppdaterade incitament för tillsynsperioden 2020–2023.

– Föreskrifterna som vi tar fram i höst kommer i vanlig ordning att skickas på remiss, men vi vill ge intressenter möjlighet att redan nu lämna synpunkter på det förslag vi tagit fram gällande incitament, säger Carl Johan Wallnerström, analytiker på Ei. Dels är det bra för oss att få in synpunkter så tidigt som möjligt i processen, dels vill vi ge företagen tidig information om hur vi har tänkt gällande incitament och vilka överväganden vi gjort.

Synpunkter senast den 1 september

Synpunkter på förslaget kan lämnas till Ei till och med den 1 september 2018. Synpunkter skickas till registrator@ei.se. Ange diarienummer 2018–100545.

Förslaget Uppdaterade incitament i regleringen av elnätsföretagens intäktsramar –överväganden inför kommande översyn av Energimarknadsinspektionens föreskrifter

Kontaktuppgifter
Carl Johan Wallnerström
Biträdande avdelningschef

016-16 25 62

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter