Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-29 21:14:55

Efter kammarrättens domar – nu har Ei fattat nya beslut för gasnätsföretagens intäktsramar 2015–2018

I november 2017 meddelade kammarrätten domar om gasnätsföretagens intäktsramar för perioden 2015–2018. Nu har Energimarknadsinspektionen (Ei) fattat beslut i enlighet med domarna.

Kammarrättens domar innebär bland annat längre avskrivningstider för transmissionsnätsföretaget för gas och en högre avkastning för de gasnätsföretag som överklagat jämfört med vad Ei beslutade om för perioden 2015–2018.

Efter att domarna meddelades i slutet av år 2017 valde Ei att överklaga till Högsta förvaltningsdomstolen, men nekades prövningstillstånd. Domarna i kammarrätten står därför fast och nu har Ei räknat om gasnätsföretagens intäktsramar för perioden 2015–2018 så att de stämmer överens med domstolens beslut.

Artikel om nekat prövningstillstånd i Högsta förvaltningsdomstolen (april 2018)

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter